Character Intro

Huang Gai

Story

A fierce warrior who served three generations of the Wu kings.

Known for his fire attacks and trickery.

 

Talent

Brothers in Arms: When an allied hero's HP is below 20% and Huang Gai's HP is above 50%, Huang Gai transfers HP to that hero.

 

Skills

Recuperation: Hero recovers 4% of HP lost every 3s.

Tenacity: Hero gains 10% for every 10% HP lost.

Revenge: When an allied hero dies, hero gains 30% ATK and 50% ASPD for 8s.

Scale Armor: Troops gain 20% HP.

 

Meng Huo
Huang Gai
Dong Zhuo
Zhu Rong
Sun Shangxiang
Zhang Jue
Ma Yunlu
Ma Chao
Xiao Qiao
Zhang Liao
Yuan Shao
Lu Bu
Cao Chong
Zhou Yu
Xun Yu
Shuijing
Liu Bei
Gan Ning
Zhao Yun