Character Intro

Sun Shangxiang

Story

The younger sister of Sun Quan, she was brilliant and valiant.

She married Liu Bei after the Battle of Chibi.

 

Talent

Fatal Impact: Sun Shangxiang charges to deal high STR DMG to the enemy hero with the lowest HP%.

 

Skills

Precision Shot: The lower the target's MSPD, the higher the hero's Crit, up to a maximum of +40%.

Harmony: Hero gains 20% ATK. 2x effect if Liu Bei is deployed.

Piercing Arrow: Hero gains 10% Crit. Critical hits ignore DEF.

Wolf Fang Arrow: Troops gain 20% ATK.

Meng Huo
Huang Gai
Dong Zhuo
Zhu Rong
Sun Shangxiang
Zhang Jue
Ma Yunlu
Ma Chao
Xiao Qiao
Zhang Liao
Yuan Shao
Lu Bu
Cao Chong
Zhou Yu
Xun Yu
Shuijing
Liu Bei
Gan Ning
Zhao Yun