Character Intro

Zhu Rong

Story

Wife of Meng Huo, said to be the descendent of the fire god.

Only woman to fight in battle in Romance of the Three Kingdoms.

 

Talent

Shooting Star: Zhurong charges to attack, dealing high STR DMG to the target troop.

 

Skills

Great Efficiency: Hero attacks deal 20% ATK DMG to up to 2 extra targets.

Heroine: DMG increased by 30% when hero attacks an enemy male hero.

Aligned Minds: Hero gains 30% HP. 2x effect if Meng Huo is deployed.

Wolf Fang Arrow: Troops gain 20% ATK.

Meng Huo
Huang Gai
Dong Zhuo
Zhu Rong
Sun Shangxiang
Zhang Jue
Ma Yunlu
Ma Chao
Xiao Qiao
Zhang Liao
Yuan Shao
Lu Bu
Cao Chong
Zhou Yu
Xun Yu
Shuijing
Liu Bei
Gan Ning
Zhao Yun