Character Intro

Xiao Qiao

Story

Along with her sister Da Qiao, she was one of the most famous beauties of her time.

A perfect match with the handsome Zhou Yu.

 

Talent

Dance of Flowers: Xiao Qiao deals heavy INT DMG to nearby enemies and reduces their ASPD.

 

Skills

Fair Beauty: Increase the DMG of allied male heroes by 10% in a large area.

Flowing Clouds: Increase Spell DMG Reduction by 45% when troop has not been attacked by enemy troops.

Harmony: Hero gains 20% ATK. 2x effect if Zhou Yu (hero) is deployed.

Bronze Stirrup: Troops gain 20% ASPD.

Meng Huo
Huang Gai
Dong Zhuo
Zhu Rong
Sun Shangxiang
Zhang Jue
Ma Yunlu
Ma Chao
Xiao Qiao
Zhang Liao
Yuan Shao
Lu Bu
Cao Chong
Zhou Yu
Xun Yu
Shuijing
Liu Bei
Gan Ning
Zhao Yun