Character Intro

Dong Zhuo

Story

Born in Liangzhou, Dong Zhuo was known as a hero in his youth.

Once he gained power, however, his ambition got the better of him.

 

Talent

Brutal Ambition: Dong Zhuo sacrifices a soldier to recover HP when his HP is below 60%.

 

Skills

Tyanny: Hero heals 1% of max HP whenever a soldier dies.

In Spotlight: Dong Zhuo gains 10% HP and 6% troop DMG Reduction per Warlords hero deployed.

Loner: Hero gains 30% troop DMG Reduction if all soldiers are dead.

Scale Armor: Troops gain 20% HP.

Meng Huo
Huang Gai
Dong Zhuo
Zhu Rong
Sun Shangxiang
Zhang Jue
Ma Yunlu
Ma Chao
Xiao Qiao
Zhang Liao
Yuan Shao
Lu Bu
Cao Chong
Zhou Yu
Xun Yu
Shuijing
Liu Bei
Gan Ning
Zhao Yun